Bildrummet

Att få andra att blir mer skapande i sin vardag är en av de saker som får mig upp ur sängen på morgnarna. Att få skapa själv är en annan.

Här finns fakta och övningar kring exempelvis Färglära, Perspektiv, Materiallära; ämnen som kan hjälpa dig vidare och kanske kan ge dig svar på frågor när du håller på.

Övningarna är upplagda i den ordning man oftast lär sig på en utbildning. Detta för att du, som av olika anledningar inte kan följa en ordinarie utbildning ändå ska ha en chans att göra det. 

Du hittar mer information i menyerna som finns under rubriken Bildrummet. Mycket nöje!